HĐND PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG

UBND xã Hưng Chính ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Hưng Chính năm 2023

content:

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Hưng Chính năm 2023. Xem văn bản gốc tại đây
Phụ lục Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023. Xem bản gốc tại đây 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2661
Tổng: 332597