Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

18/03/2024 - 57 Lượt xem
Nhằm quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban...
18/03/2024 - 88 Lượt xem
UBND xã Hưng Chính - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn thông qua hệ thống mã QR code
18/03/2024 - 56 Lượt xem
UBND xã Hưng Chính - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH thông qua hệ thống mã QR code
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1277
Tổng: 236006