THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

content:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0983294889
- Email: hongquanghc@gmai.com

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1035
Tổng: 236284