ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Vinh, giai đoạn 2023 - 2025

content:

Thực hiện Kế hoạch số 240-KH/ThU, ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, giai đoạn 2023 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện số 157-KH/ĐU ngày 06/5/2024.

 

Xem chi tiết tại đây

HĐND PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2592
Tổng: 332516