Tin tức - sự kiện

Quyết định số 214/QĐ-UBND, ngày 20/9/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND xã Hưng Chính, nhiệm kỳ 2021-2026

content:

Ngày 20/9/2023, UBND xã Hưng Chính đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND xã Hưng Chính, nhiệm kỳ 2021-2026. Xem văn bản gốc tại đây
 

Tin tức - sự kiện

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1516
Total: 276354