Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2023

content:

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2023.

Xem văn bản tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2280
Total: 332481