Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

BÁO CÁO số 357/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

content:

Báo cáo số 357/BC-UBND, ngày 30/11/2023 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Xem văn bản tại đây
 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1613
Total: 276298