Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

content:

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Hưng Chính năm
2023 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 13/01/2023, UBND xã Hưng Chính triển khai kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Xem văn bản gốc tại đây.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2652
Total: 332587