HĐND PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của công dân qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Nghệ An

content:

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của công dân qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Nghệ An. Xem văn bản tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2633
Tổng: 332562