Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết 05 NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

content:

Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 04/02/2023 của UBND xã Hưng Chính về thực hiện Nghị quyết 05 NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Xem văn bản tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2611
Total: 332541