Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác quản lý và xây dựng thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2023

content:

Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 09/3/2023 của UBND xã Hưng Chính về triển khai công tác quản lý và xây dựng thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2023.

Xem văn bản tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2593
Total: 332518