Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

KẾ HOẠCH số 36/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hưng Chính

content:

Thực hiện Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án
hành chính trên địa bàn Tỉnh Nghệ An, Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thành phố Vinh về phát động phong trao thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Vinh; Ngày 03/3/2023, UBND xã Hưng Chính ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên luật năm 2023 trên địa bàn xã Hưng Chính như sau: Xem văn bản tại đây
 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2373
Total: 332483