Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch số 27/KH-UBND, Công tác phố biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Hưng Chính

content:

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH/UBND ngày 15/02/2023 của UBND thành phố
Vinh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã, xãđạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Vinh; Ngày 17/02/2023, UBND xã Hưng Chính ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Hưng Chính như sau: Xem văn bản tại đây
 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2658
Total: 332607