Thông báo

29/02/2024 - 1320 Lượt xem
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương của cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp xã Hưng Chính đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ...
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2625
Tổng: 332560