Thông báo

24/04/2024 - 160 Lượt xem
Nghị định 61/2023/NĐ-CP thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Nghị định này quy định về: Nguyên tắc xây dựng và...
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2660
Tổng: 332591