Thông báo lịch nâng cấp hệ thống VNPT-IOffice

content:

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 3903/VTNA-CNTT ngày 29/05/2024 của VNPT Nghệ An về việc nâng cấp, bảo trì hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT IOffice. Theo đó, VNPT Nghệ An đề xuất thực hiện việc cấp các tính năng bảo mật phần mềm VNPT-IOffice (chi tiết các tính năng được nâng cấp tại văn bản đính kèm).

Để tạo điều kiện cho VNPT Nghệ An thực hiện hoạt động nâng cấp, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT IOffice về kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống này trong khoảng thời gian từ 20h00 đến 23h00 ngày 31/05/2024 (thứ 6).

Trong quá trình nâng cấp hệ thống, dịch vụ có thể gián đoạn. Vì vậy Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động sắp xếp công việc, hạn chế tương tác vào hệ thống trong thời gian nâng cấp nói trên.

Mọi thông tin hỗ trợ đề nghị liên hệ: Đ/c Hoàng Trần Cương, Trung tâm CNTT, VNPT Nghệ An. Email: cuonght.nan@vnpt.vn; điện thoại: 0888.282.229. Trân trọng!./.

Xem chi tiết tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2663
Tổng: 332592