Tin tức - sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND xã Hưng Chính về phát động phong trào thi đua Tư pháp với công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2024

content:

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thành phố Vinh về phát động phong trào thi đua Tư pháp thành phố Vinh với công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2024; Thực hiện Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2024 của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An; các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của xã Hưng Chính và căn cứ từ tình hình thực tế ở địa phương, UBND xã Hưng Chính xây dựng kế hoạch phát động, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua Tư pháp xã Hưng Chính với công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2024 như sau:

XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1480
Total: 276435