Ttuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

content:

Thực hiện Công văn 2658/UBND-TP ngày 08/5/2024 của UBND thành phố Vinh về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam. UBND xã Hưng Chính đăng tải nội dung như sau: Xem chi tiết tại đây

Nội dung cuộc thi: Xem chi tiết tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1498
Tổng: 276219