Chiều ngày 11/4, Hội đồng thẩm định tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo thành phố Vinh và các phòng, ban liên quan đã về kiểm tra, thẩm định các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

content:

 

Hình ảnh: Toàn cảnh buổi họp thẩm định công nhận xã Hưng Chính, TP Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 Đoàn Thẩm định NTM của tỉnh do đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn đã tiến hành thẩm định các tiêu chí XD NTM tại xã Hưng Chính (thành phố Vinh). Cùng tham dự về phía thành phố Vinh, có đồng chí Trần Quang Lâm- Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Hưng Chính và các thành phần liên quan. 

Hình ảnh: Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng chí Thái Hữu Dân – Phó Chủ tịch UBND xã đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả xây dựng NTM nâng cao. Đối với xã Hưng Chính, sau khi về đích NTM năm 2015, xã đã chủ động lập kế hoạch và xây dựng lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung rà soát lại toàn bộ các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của các tiêu chí, xã đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp, đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí mới theo quy định. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hưng Chính đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của thành phố về xây dựng nông thôn mới nâng cao; kế hoạch lộ trình của xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm. Sau khi triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã Hưng Chính đã đạt được những thành tựu, kết quả hết sức quan trọng.

Hình ảnh: Đ/c Thái Hữu Dân – PCT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện

       Tổng số vốn xây dựng cơ bản đã huy động xây dựng NTM nâng cao của xã là 106,946 tỷ đồng. Về nguồn vốn, doanh nghiệp chiếm 39,6%, ngân sách xã chiếm 16,6 %, nhân dân đóng góp chiếm 12,9%, còn lại là các nguồn ngân sách Trung ương, Tỉnh, thành phố. Xã đã đầu tư tu sửa, xây mới cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; Sửa chữa, xây mới các phòng chức năng trường học, Trạm Y tế,  cơ sở vật chất văn hóa; đầu tư mua sắm các trang thiết bị. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 90,6%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên là 97,82%.  Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt 100 %. Số hộ dân tham gia mô hình phân loại rác tại nguồn 2156/2183 hộ; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt > 98%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02 %. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 59 triệu đồng/người/năm.

 Sau khi nghe đại diện xã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, Đoàn thẩm định NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 19 nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Quang Lâm - PCT UBND thành phố Vinh báo cáo đánh giá kết quả thẩm tra 19 tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Hưng Chính.

Hình ảnh: Đ/cTrần Quang Lâm - PCT UBND thành phố Vinh báo cáo kết quả thẩm tra

Sau khi kiểm tra thực tế và hồ sơ chứng minh từng tiêu chí, các thành viên Đoàn thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Nghệ An đánh giá cao những thành tựu và kết quả xã Hưng Chính đã đạt được.

Hình ảnh: Các thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ minh chứng

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xã hoàn thiện hơn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh: Các thành viên đoàn thẩm định tham gia ý kiến

Hình ảnh: Các thành viên đoàn thẩm định tham gia ý kiến

Hình ảnh: Các thành viên đoàn thẩm định tham gia ý kiến

Hình ảnh: Các thành viên đoàn thẩm định tham gia ý kiến

Hình ảnh: Các thành viên đoàn thẩm định tham gia ý kiến

Sau khi kiểm tra, thẩm định, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hưng Chính. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng từ khi thực hiện xây dựng NTM đến nay, xã Hưng Chính đã có bước phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Hình ảnh: Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời đề nghị, xã tiếp thu ý kiến của các thành viên trong hội đồng thẩm định NTM của tỉnh để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, bổ sung thông tin một cách đầy đủ, chính xác, hoàn thiện hồ sơ, và một số tiêu chí như  Giao thông; Thủy lợi và PCTT;  Văn hóa; Y tế; Giáo dục; Mội trường ... để trình Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu trong thời gian tới./.

Tin: Bùi Thị Lan - CCVH

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1519
Tổng: 235984