Tuyên truyền nội dung Tờ gấp phòng, chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

content:

- UBND c xã đăng tải nội dung Tờ gấp lên Trang thông tin điện tử phường, xã; chia sẻ thông qua các địa chỉ facebook, zalo để lan tỏa nội dung tuyên truyền.

(Nội dung Tờ gấp phòng, chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng được gửi kèm theo Công văn này; hoặc có thể cập nhật tại địa chỉ: https://vinh.nghean.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/ ; https://pbgdpl.gov.vn/Pages/to-gap.aspx?ItemID=339&l=ToGap ).

Tờ gấp cha mẹ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tờ gấp trẻ em  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2606
Tổng: 332540