Công văn về việc triển khai công tác tuyên truyền Luật Căn cước và thi '' Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam''

content:

Thực hiện Công văn số 3006/UBND-VHTT, ngày 04 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Vinh về việc triển khai công tác tuyên truyền Luật Căn cước và thi '' Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam'' trên địa bàn TP Vinh, UBND xã Hưng Chính đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Công đoàn cơ quan UBND xã; Ban cán sự 8 xóm dân cư; thực hiện một số nội dung sau thực hiện nội dung sau:

-  Công đoàn cơ quan UBND xã chỉ đạo yêu cầu 100% cán bộ, công chức, người lao động phải tham gia thi trực tuyến trên nền tảng VneID.

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban cán sự 8 xóm phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi trực tuyến trên nền tảng VneID.

Gửi kèm theo Công văn 4433/UBND-NC ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An để các phòng, đơn vị triển khai thực hiện. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2653
Tổng: 332582