Thông báo

cÔNG VĂN SỐ 139/UBND-TP NGÀY 09/4/2024 VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PBPL THÁNG 4

content:

Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 4/2024, căn cứ hướng dân của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh, UBND xã Hưng Chính định hướng một số nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến như sau: XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1065
Tổng: 236173