Giải quyết khiếu nại, tố cáo

THÔNG BÁO - triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại hội trường UBND phường Bến Thủy

Trong 4 ngày, từ ngày 07/12 đến hết ngày 10/12/2022; UBND phường Bến Thuỷ triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn phường Bến Thủy đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử
content:

THÔNG BÁO

Về việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

trên địa bàn phường Bến Thủy

 

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Vinh về việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân trên địa bàn phường Bến Thủy.

UBND phường Bến Thủy thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 như sau:

1. Đối tượng: Công dân đủ từ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn phường Bến Thủy đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử.

2. Địa điểm: Hội trường UBND phường Bến Thuỷ

Số 88, đường Lý Nhật Quang, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh

3. Thời gian: Trong  4 ngày, từ ngày 07/12 đến hết ngày 10/12/2022:

TT

Đơn vị

Địa điểm thực hiện

Thời gian

1

Khối 1,2,3,4,5

Hội trường UBND phường Bến Thủy

Từ 07h30 đến 22 h ngày  07/12/2022

2

Khối 6,7,8,9,10

Hội trường UBND phường Bến Thủy

Từ 07h30 đến 22 h ngày  08/12/2022

3

Khối 11,12,13,14,15

Hội trường UBND phường Bến Thủy

Từ 07h30 đến 22 h ngày  09/12/2022

4

Tất cả các khối dân cư

Hội trường UBND phường Bến Thủy

Từ 07h30 đến 22 h ngày  10/12/2022

4. Giấy tờ cần mang theo: Khi đi công dân mang  theo Thẻ Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Đăng ký xe, Giấy phép lái xe, điện thoại di động thông minh.

5. Lợi ích  khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể sử dụng thay thế Căn cước công dân trong tất cả các giao dịch, tích hợp các giâý tờ thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép  lái xe vào chíp căn cước công dân, nhằm cải  cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mang theo các loại giấy tờ cho công dân.

       Vậy Ủy ban nhân dân phường thông báo để nhân dân được biết và thực hiện đảm bảo thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1320
Tổng: 326648