Giải quyết khiếu nại, tố cáo

THÔNG BÁO Chuyển lịch chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng tháng 12/2022

THÔNG BÁO Chuyển lịch chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công tháng 12/2022
content:

THÔNG BÁO

Chuyển lịch chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng tháng 12/2022

 

          Hiện nay, do Ngân sách Nhà nước chưa cấp bổ sung đủ để chi trả chế độ uu đãi Người có công với cách mạng (Thương binh, bệnh binh, chất độc hóc học, tuất liệt sỹ...)  nên phòng Lao động – TBXH chưa thực hiện chuyển kinh phí để Bưu điện thành phố Vinh thực hiện chi trả cho các đối tượng NCC và thân nhân NCC theo đúng lịch của tháng 12 năm 2022. (Theo Công văn số 629/LĐTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Vinh về việc chuyển lịch chi trả trợ cấp ưu đãi NCC tháng 12/2022).

          Vì vậy, UBND phường Bến Thủy thông tin cho các đối tượng Người có công và thân nhân NCC được biết và chia sẻ. Khi nhận đủ nguồn kinh phí, Phòng LĐTBXH thành phố Vinh sẽ thực hiện việc chuyển tiền về Bưu điện thành phố Vinh chi trả thì UBND phường sẽ thông báo lại lịch chi trả cho các đối tượng NCC và thân nhân NCC đến nhận trợ cấp tháng 12/2022./.

(Mọi thông tin liên hệ đ/c Ngân- Công chức chính sách: 0383.705780)

BỘ PHẬN CHÍNH SÁCH LĐTBXH

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1516
Tổng: 326674