Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Chính dấu ấn một nhiệm kỳ

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương của cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp xã Hưng Chính đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua và là tiền đề vững chắc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới (2024-2029)
content:

      Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ xã Hưng Chính đã tăng cường đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, vận động nhân đân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT XH, an ninh quốc phòng, mang lại lợi ích thiết thực và làm thay đổi toàn diện bộ mặt NTM ở địa phương.

Nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), MTTQ xã Hưng Chính đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các tổ chức và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Hình ảnh: MTTQ xã họp triển khai nhiệm vụ thường kỳ

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam", gắn với tập trung triển khai 2 nội dung căn bản, đó là: xác định nội dung thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và xác định nội dung thông tin cung cấp đến Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền để thích ứng trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn, giai đoạn 2018 – 2025”. Xã tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vùng có đạo, chủ động tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cốt cán vùng  giáo làm nòng cốt cho việc tuyên truyền xây dựng phong trào, tập hợp quần chúng, tín đồ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, Mặt trận đã kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào tôn giáo. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo xã cho 3 hộ nghèo, cận nghèo  ở giáo họ xây dựng, sửa chữa Nhà đại đoàn kết với số tiền 65 triệu đồng; tiếp nhận nguồn ủng hộ từ ngân sách thành phố xây dựng 1 nhà hộ nghèo số tiền 200 triệu đồng, 15 học sinh là con em gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; số tiền 15 triệu đồng. Chỉ đạo xây dựng Mô hình "Đường cờ đại đoàn kết" cấp tỉnh  tại giáo họ Vĩnh Giang với tông mức đâu tư 75 triệu đồng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức trang trọng, chu đáo cả phần lễ và phần hội ở 100% khu dân cư. Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã biểu dương 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Hình ảnh: Gặp mặt trao quà HĐMV giáp họ Vĩnh Giang

Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của xã. Chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chủ động sáng tạo và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đó tà, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân GPMB các công trình, dự án, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, các trường học, trạm y tế, đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp. Trên địa bàn đã triển khai 25 công trình với tổng mức đầu tư 85,6 tỷ đồng, huy động nội lực trong nhân dân đạt 10,2 tỷ đồng, hiến 450m2 đất để mở rộng đường giao thông. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 91%; xóm đạt chuẩn văn hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo từ 5 hộ (năm 2019) giảm còn 2 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 26 hộ (năm 2019) giảm còn 18 hộ. Năm 2024 xã phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh: NVH xóm 2 được đầu tư xây dựng mới năm 2023

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong nhiệm kỳ trên địa bàn đã có 42 mô hình đã hoàn thành, trong đó có 1 mô hình cấp tỉnh (Mô hình tuyến đường cờ nhà văn hóa xóm 7) , 07 mô hình cấp thành phố. Đặc biệt năm 2020 nhân dân và cán bộ xã Hưng Chính được Thành ủy tặng giấy khen đã có thành tích xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020. Các chuỗi hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ như tổ chức cuộc thi văn nghệ quần chúng, các giải bóng đá, bóng chuyền, kéo co,... nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng-Trung Đô gắn với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh: Mô hình tuyến đường cờ đường Kim Liên

Chương trình vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người yếu thế tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo”, trong nhiệm kỳ đạt 850.000.000 đồng, Đã hỗ trợ 1.250 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... với số tiền 750 triệu đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 250.415.000 đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 2 nhà ĐĐK, số tiền 75 triệu đồng và hỗ trợ giúp phát triển sản xuất, hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ học sinh nghèo; hỗ trợ khác,...với số tiền 55 triệu đồng. Ngoài ra MTTQ xã đã  vận động đạt kết quả các loại quỹ cứu trợ, quỹ hỗ trợ xã nghèo.

Hình ảnh: Trao hỗ trợ XD nhà ở cho hộ cận nghèo

Với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thăm hỏi tăng quà cho 80 hộ gia đình chính sách với số tiền hơn 40 triệu đồng. Mặt trận đã tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 150.000.000 đồng; vận động ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin đạt 55 triệu đồng.

Hình ảnh: Trao quà dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS

Trước tình hình đại dịch Covid - 19 bùng phát tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19. Kết quả vận động được 150 triệu đồng nộp về Ban phong chống dich thành phố; tổ chức nâu 1.200 suất ăn phục vụ cho các lực lượng tuyến đầu, cấp phát trên 200 suất quà cho người dân, 1,5 tấn rau củ quả các loại... Ngoài ra, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên chủ trì và hướng dẫn việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân như Thành lập 8 tổ tiếp nhận thông tin để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu đói, thành lập các tổ bán hàng lưu động; vận động, tiếp nhận, hỗ trợ, cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và công tác an sinh xã hội...Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho người dân. Góp phần tích cực vào thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng năm tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ và kế hoạch Tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dịp tết Nguyên đán. Phối hợp với UBND xã và các ban ngành tiến hành  kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo định kỳ.

Hình ảnh: Gặp mặt đầu năm với các DN, hộ KD trên địa bàn xã 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân như phong trào huy động nội lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, phong trào giúp đỡ nhau để giảm nghèo bền vững. Các tổ chức thành viên đã chủ động sáng tạo phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình thuộc lĩnh vực phụ trách như: Công đoàn xã với phong trào  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,…; Hội Liên hiệp phụ nữ phong trào “Xây dựng phụ nữ xã Hưng Chính thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”,…; Đoàn Thanh niên phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Áo ấm mùa đông”,…Hội Nông dân phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Sạch đường tốt vườn tốt ruộng””Nuôi gà an toàn sinh học”…; Hội Cựu chiến binh phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,”Vệ sinh đài tưởng niệm liệt sỹ”…

Hình ảnh: Mô hình vườn chuẩn NTM

MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, như thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; tuyên truyền, vận động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, mại dâm, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị,…Xây dựng các mô hình có hiệu quả như: Quy chế phối hợp giữa Công an xã, MTTQ xã, Hội CCB xã, Ban CTMT các xóm  và HĐMV giáo họ Vĩnh Giang trong công tác đảm bảo ANTT, PCTNXH trên địa bàn xã, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, nhà tôi có bình chữa cháy,… thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030”. Phối hợp với Chi cục Thuế Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện nghĩa vụ nộp quỹ, phí, thuế phi nông nghiệp. Phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường & công trình đô thị Nghệ An tuyên truyền, vận động Nhân dân đổ rác thải đúng thời gian quy định, gắn với phối hợp ra quân thực hiện Ngày “Chủ nhật xanh”, Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: tổ chức hội nghị truyền thông về luật BHXH, BHYT ở các xóm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

Hình ảnh: Ra mắt mô hình tổ liên gia PCCC

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hình ảnh: Hội nghị TXCT trước kỳ họp

Kết quả,  phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, UBND xã với Nhân dân; tổng hợp, phản ánh kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị, đề xuất các ngành liên quan tập trung giải quyết. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phối hợp với các tổ chức thành viên  chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội từng năm, xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng nội dung do 5 tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện. Tổ chức 10 đoàn giám sát trên 6 chuyên đề. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 25 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát 25 công trình, dự án thi công trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng các công trình; tham gia Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi thành phố Vinh năm 2023 đạt giải ba. Phối hợp thực hiện công tác tiếp dân định kỳ và tiếp nhận 74 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân.

Hình ảnh: Cử tri có ý kiến tại hội nghị TXCT

Phối hợp với UBND tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực nhân dịp con em trong xã ở các tỉnh, ở nước ngoài về đón Tết và dự các sự kiện quan trọng địa phương. Vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, con em xa quê luôn quan tâm, hướng về xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong nhiệm kỳ hội đồng hương người Hưng Chính ở TP HCM, ở Hà nội.... đã ủng hộ địa phương trong công tác khuyến học và xây dựng các thiết chế với số tiền 250 triệu đồng.

Hình ảnh: Hội đồng hương Hưng Chính tại Hà Nội trao quà tết VNN 

Cũng trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã Hưng Chính đã chú trọng đến việc kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận cơ sở; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh Quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ xã với các thành viên, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ...

Hình ảnh: Lễ tuyên dương học sinh giỏi

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương của cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp xã Hưng Chính đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua và là tiền đề vững chắc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới (2024-2029), khẳng định được vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là kết quả của sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để Ủy ban MTTQ xã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần thúc đẩy KT - XH địa phương ngày càng phát triển./

Hình ảnh: Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập TP Vinh - 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô

 

                                                                       Bùi Thị Lan - CCVH xã

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2584
Tổng: 332519