Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

18/03/2024 - 54 Lượt xem
Nhằm quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban...
18/03/2024 - 87 Lượt xem
UBND xã Hưng Chính - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn thông qua hệ thống mã QR code
18/03/2024 - 55 Lượt xem
UBND xã Hưng Chính - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH thông qua hệ thống mã QR code

Showing 1 - 12 / 45 result.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1577
Total: 231579