Tin tức - sự kiện

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2

content:

Cung cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình hiểu, sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VneID và tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng (Tài liệu được tải theo hướng dẫn tại Công văn số 859/CVTCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ gửi kèm).

XEM TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1556
Total: 276345