Tin tức - sự kiện

Hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu

content:

Ngày 22/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1016/BTTTT-CĐSQG về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/09/2023 về ban hành Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2252/UBND-TH ngày 26/03/2024 về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu, UBND thành phố Vinh chuyển tiếp , công khai các văn bản trên Cổng thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị tham khảo, nghiên cứu và triển khai, áp dụng cho các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu mà đơn vị đang là chủ sở hữu hoặc đang được giao quản lý, chủ trì triển khai.

Chi tiết xem các file đính kèm sau đây:

1. Công văn số 1016/BTTTT-CĐSQG ngày 22/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông - xem chi tiết...

2. Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/09/2023 của UBND tỉnh Nghệ An - xem chi tiết ...

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1474
Total: 276403