Công văn số 344/LĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Phòng Lao động -TBXH thành phố Vinh về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng của các công ty

content:

Thực hiện Công văn số 344/LĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Phòng Lao động -TBXH thành phố Vinh về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng của các công ty.

Để tạo điều kiện cho các công ty và tăng cơ hội lựa chọn việc làm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã, UBND xã Hưng Chính thông báo nhu cầu tuyển dụng của các công ty (có Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Happy Learning (kèm Thông báo số 466/TTDVVL-VLĐT ngày 07/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

2. Công ty TNNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam (kèm Thông báo số 468/TTDVVL-VLĐT ngày 07/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

3. Công ty TNHH Giáo dục và trải nghiệm SFL (kèm Thông báo số 470/TTDVVL-VLĐT ngày 07/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

4. Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ju Teng Việt Nam (kèm Thông báo số 471/TTDVVL-VLĐT ngày 07/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

5. Công ty TNHH Lăp đặt thiết bị chính xác vĩnh đại Việt Nam (kèm Thông báo số 476/TTDVVL-VLĐT ngày 10/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

6. Công ty CP TNHH Sein Together Vinh Vina (kèm Thông báo số 477/TTDVVL-VLĐT ngày 10/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

7. Công ty CP TNHH Haivina Kim Liên (kèm Thông báo số 478/TTDVVLVLĐT ngày 10/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

8. Công ty CP TNHH XD-TM-XNK Song Phương (kèm Thông báo số 479/TTDVVL-VLĐT ngày 10/06/2024). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

9. Công ty CP TNHH Meaningful (kèm Thông báo số 480/TTDVVL-VLĐT ngày 10/06/2024).  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Số điện thoại: 02383.55.00.50 (liên hệ giờ hành chính).

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1883
Tổng: 326792