Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Xã Hưng Chính - Năm 2023

content:

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND xã Hưng Chính thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Xã Hưng Chính - Năm 2023.

Xem văn bản tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2584
Total: 332491