Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/5/2024 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn xã Hưng Chinh năm 2024

content:

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Vinh về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Vinh năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã Hưng Chinh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn trên địa bàn xã Hưng Chinh năm 2024 như sau. XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1567
Total: 332457