Tin tức - sự kiện

TUYÊN TRUYỀN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN CÔNG THAM MƯU XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 2024

content:

về việc phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật (XEMCHITIETTAIDAY)http://về việc phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1214
Total: 326631