Tin tức - sự kiện

Phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15

content:

UBND xã Hưng Chính tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15

1. Luật Đất đai số 31/2024/QH15: Xem chi tiết tại đây

2. Những điểm nổi bật của Luật Đất đai: Xem chi tiết tại đây

3. Những điểm quan trọng của Luật đất đai: Xem chi tiết tại đây

4. Tài liệu hướng dẫn về Luật Đất đai: Xem chi tiết tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1793
Total: 326756